mandag 17. april 2017

Deltaker- og venteliste oppdatert per 17. april

Da har første versjon av deltakerlisten til årets 10. minneturnering for Svein Johannessen blitt klar. Erfaringen fra tidligere år tilsier at det komme å bli gjort ganske mange endringer frem mot turneringsstart sist i juni måned, så ventelistespillere og andre interesserte bør følge med på disse sidene.

mandag 13. januar 2014

Ventelisten ...

Interessen for å bli med i "Sveins minneturnering" har de seneste årene langt oversteget hva som det går an å få plass til i Oslo Schakselskaps eksklusive lokaler på Bogstadveien 30.

For å kunne fastholde konseptet om å få til en relevant turnering for deltakere av alle kategorier - barn som voksne og fra begynnere til profesjonelle - har vi valgt å "styre" påmeldingen slik at spillere av alle kategorier blir representert.

Alle som ønsker å bli med vil derfor bli satt på "Ventelisten" vår frem til den endelige deltakerlisten fastlegges tidlig på året 2017. Frem til da vil kun særlig inviterte, heriblant de som har deltatt i fem eller fler av de første ni minneturneringer for Svein Johannessen bli prioriterte. Det sammen gjelder en rekke tittelspillere og utenlandske deltakere.

Ønsker du å bli med i 2017 oppfordres du derfor til å melde deg på straks til bjarke@sahl.no

Til minne om Svein

Sveins minneturnering ble spilt for første gang i juni 2008, sommeren året etter at Svein Johannessen gikk bort. Turneringen, som i første omgang var tenkt som en særegen bårebukett, har siden utviklet seg til å bli en fast årlig internasjonal begivenhet i Oslo Schakselskap i Oslo. Alt takket være den økonomiske støtten og innsatsens fra en rekke ildsjeler, klubben, kretsen og eksterne sponsorer. En takk til dere alle!
Les gjerne mer om Svein på http://no.wikipedia.org/wiki/Svein_Johannessen eller i Øystein Brekkes biografi http://www.sjakkbutikken.no/produkter/sjakkmesteren-svein-johannessen/